Հայաստանից արտագաղթը նվազել է:

✔️2019-ի հունվար-սեպտեմբերին սահմանահատումների մուտքերի և ելքերի տարբերությունը կազմել է -9857

✔️հավելաճը 2016-ի համեմատ` 88,6%։

#armgov
Հայաստանի Միգրացիոն ծառայություն/Migration Service of Armenia